TÜRKÇE

Basın Duyurusu

G20 Liderleri Terörle Mücadele konusunda kuvvetli bir açıklama üzerinde karara vardılar.

G20 Liderleri Terörle Mücadele konusunda kuvvetli bir açıklama üzerinde karara vardılar.

Paris’te 13 Kasım ve Ankara’da 10 Ekim tarihlerinde meydana gelen hain terör saldırılarını en güçlü şekilde kınıyor Bunlar, tüm insanlığı hedef alan kabul edilemez eylemlerdir. Terör mağdurlarına ve ailelerine en derin taziyelerimizi sunuyoruz. Terörizmin bütün biçimleriyle mücadelede, her nerede meydana gelirse gelsin, dayanışma ve kararlığımızı yineliyoruz. Terörle  mücadelede  birlik  içindeyiz.  Terör  örgütlerinin  yayılması  ve  terör  faaliyetlerindeki kayda  değer  artış,  uluslararası  barış  ve güvenliğin  muhafazasını  doğrudan  zayıflatmakta; küresel ekonomiyi güçlendirme ve sürdürülebilir büyüme ile kalkınmayı sağlamaya yönelik devam eden çabalarımızı tehlikeye sokmaktadır. Hiçbir durumda meşrulaştırılması mümkün olmayan terörizmin her türlü eylem, yöntem ve uygulamasını, bütün biçimleriyle, gerekçesi ne olursa olsun, nerede ve kim tarafından işlenirse işlensin, kesin surette kınıyoruz. Terörizmin herhangi bir din, milliyet, uygarlık veya etnik grupla ilişkilendirilemeyeceğini teyit ederiz. Terörle mücadele  ülkelerimiz  için  önemli  bir  öncelik  olup,  terörizmi  artan  uluslararası dayanışma ve işbirliği çerçevesinde önlemek ve durdurmak için birlikte çalışma kararlılığımızı, Birleşmiş Milletlerin bu konudaki merkezi rolünü dikkate alarak,...

C20 ve W20 Ortak Bildirisi

Kadınların potansiyellerini tam olarak kullanabilmeleri için ekonomiyi yeniden değerlendirmek G20 ekonomilerinde ve ötesinde toplumsal cinsiyet eşitsizliği halen devam etmektedir. Dünyada ücretsiz iş gücünün büyük çoğunluğu kadınlara aittir; güvenliği olmayan, düzensiz, informal işlerde çok daha fazla sayıda kadın yer almaktadır. Aynı zamanda mesleki ayrımcılığa maruz kalan kadınların, sosyal koruma ve emeklilik sistemlerine erişimleri de yetersizdir. Uluslararası iş açığının dörtte üçü kadınların maruz kaldığı işsizlik sorunundan kaynaklanmaktadır. Çalışan kadınlar, erkeklerin kazandığı ücretin yaklaşık %77’sini kazanırken, aradaki fark yüksek gelirli işlerde daha da açılmaktadır. Bugünkü değişim hızıyla, kadın-erkek ücret eşitliğinin ancak 2086 yılında gerçekleşebileceği öngörülmektedir. Kadınların potansiyellerini tümüyle kullanabilmeleri için, altyapıdan imalata, ticaretten mali düzenlemelere, vergi sistemlerinden sağlık ve eğitime kadar tüm sektörlerde, toplumsal cinsiyet eşitliğini göz önünde bulunduran politika ve programlar geliştirilmelidir. Önümüzdeki beş yıl içerisinde GSYH’de %2’lik bir ek büyümeyle dünya ekonomisini güçlendirmeye yönelik G20 hedefinin gerçekleştirilebilmesi için, kadınların ekonomiye katkılarının tanınması ve desteklenmesi hayati önem taşımaktadır. Son dönemde verilen...

G20 Home Culture Zone Türk misafirperverliğini, sanat ve kültürünü G20 Liderler Zirvesi katılımcılarına tanıtıyor

Antalya’da 15-16 Kasım 2015 tarihlerinde düzenlenecek G20 Liderler Zirvesi için Türkiye’den ve yurtdışından, 3.000’e yakını basın mensubu olmak üzere yaklaşık 13.000 kişilik üst düzeyli bir katılım sağlanması bekleniyor. Sözkonusu Zirve marjında kültürel ve sanatsal zenginliklerimizin, tarihi miras ve geleneklerimizin G20 Liderlerine, üst düzey yetkililere ve medya mensuplarına en iyi şekilde tanıtılabilmesi için kültürel tanıtım planlaması yapılmıştır. Uluslararası Basın Merkezi’nde bir dizi tanıtım faaliyeti ile planlanan G20 Türkiye Dönem Başkanlığı  “Home” Kültür Alanı, Türkiye’nin kültürel, sosyal, turistik  değerlerini uluslararası alanda tanıtmak için eşsiz bir fırsat sunuyor. Home Culture Zone – Kültür Alanı (Culture Zone): Uluslararası Basın Merkezi’nin yer aldığı Kaya Palazzo Oteli yerleşkesi içinde oluşturulan G20 Türkiye Dönem Başkanlığı “Home” Kültür Alanı, burada inşa edilecek yaklaşık 2.000 metrekarelik kapalı bir alana sahip Kültür Alanı ile yaklaşık aynı büyüklükteki açık bir sosyal alandan oluşuyor. 13-16 Kasım tarihlerinde faaliyette bulunacak olan Kültür Alanı’nın ana teması, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Yurt (Home) konsepti...

TRT Pool ve FTP Bilgileri

G20 Antalya Liderler Zirvesi’ne ilişkin TRT Pool ve FTP Bilgileri: Zirve resmi programı çerçevesinde liderlerin havaalanında karşılanmaları, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderleri resmi karşılaması, Sayın Cumhurbaşkanımızın açılış konuşması ve liderler aile fotoğrafına ilişkin TRT Pool ve FTP Bilgileri:  TURKSAT 4A: HD / POOL MODULATION: DVB-S2 8PSK SYMBOL RATE: 6800 FEC: 3/4 DOWN-LINK (V) MHz: 11487,25 Vertical Zirve kapsamında düzenlenecek basın toplantılarına ilişkin TRT Pool Bilgileri: (Liderlerin basın toplantılarına ilişkin bilgiler CCTV üzerinden duyurulacak.) TURKSAT 4A: HD / POOL MODULATION: DVB-S2 8PSK SYMBOL RATE: 6800 FEC: 3/4 DOWN-LINK (V) MHz: 11478,25 Vertical TURKSAT 4A: /HD/POOL MODULATION: DVB-S2 8PSK SYMBOL RATE: 6400 FEC: 5/6 DOWN-LINK (V) MHz: 12726 Vertical TURKSAT 4A: /HD/POOL MODULATION: DVB-S2 8PSK SYMBOL RATE: 6400 FEC: 5/6 DOWN-LINK (H) MHz: 12734 Vertical Montajlı görüntüler ve ikili görüşmelere ilişkin FTP bilgileri: ftp://ftp.trt.net.tr/TRT_HABER/G20_TURKEY2015 Kullanıcı Adı : G20turkey2015 Şifre :...

G20 Tarihinde İlk Kez İstanbul’da düzenlenen W20 Zirvesi, Liderleri cinsiyet eşitliği ve kadınların ekonomik alanda güçlendirilmesi için daha çok çalışmaya çağırdı ve bir yol haritası belirledi

G20 Tarihinde İlk Kez İstanbul’da düzenlenen W20 Zirvesi, Liderleri cinsiyet eşitliği ve kadınların ekonomik  alanda güçlendirilmesi için daha çok çalışmaya çağırdı ve bir yol haritası belirledi

G20 Tarihinde İlk Kez İstanbul’da düzenlenen W20 Zirvesi, Liderleri cinsiyet eşitliği ve kadınların ekonomik  alanda güçlendirilmesi için daha çok çalışmaya çağırdı ve bir yol haritası belirledi. Kadın-20 (W20) Zirvesi 20 ülkeden 36 temsilcinin ve Birleşmiş Milletler Kadın Örgütü ve Uluslararası Çalışma Örgütü’nün katılımıyla, 16-17 Ekim 2015 tarihlerinde İstanbul’da düzenlendi. Zirve’de, G20 üyesi ülkelerin yanı sıra, Türkiye’nin G20 Dönem Başkanlığı çerçevesindeki önceliklerinden biri olan Düşük Gelirli Gelişmekte Olan Ülkelerle diyalogun güçlendirilmesi önceliği doğrultusunda, W20 Türkiye tarafından özel olarak davet edilen Vietnam, Kamboçya, Afganistan, Nijerya ve Uganda da yer aldı. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Zirve’nin açılış töreninde katılımcılara hitap ederek, Kasım ayında gerçekleştirilecek G20 Antalya Zirvesi’nde W20 tavsiyelerinin Zirve Sonuç Bildirisi’nde yer alması için G20 Liderleriyle aktif lobi çalışması yürüteceğine söz verdi. Kadınlar hak ettikleri statüye kavuşmadan ekonomik hedeflere ulaşılamayacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan “Yüksek kaliteli büyüme daha fazla iş, daha yüksek yaşam standartları ve daha adil paylaşılan zenginlik demektir. W20’nin...

G20 Liderler Zirvesi Medya Akreditasyonu Duyurusu

Değerli Medya Mensupları, G20 Liderler Zirvesi Basın Akreditasyonu yoğun başvuru talepleri nedeniyle 31 Ekim 2015 saat 17.00’ye kadar uzatılmıştır....

W20 Zirvesi Basın Duyurusu

16-17 EKİM 2015 İSTANBUL  GENEL BİLGİ W20 Zirvesi 16-17 Ekim 2015 tarihlerinde İstanbul Grand Tarabya Oteli’nde düzenlenecektir.  AKREDİTASYON Zirveyi takip etmek isteyen medya mensuplarının akreditasyon başvuru formunu doldurup aşağıda belirtilen belgelerle birlikte media@w20turkey.org adresine 13 Ekim 2015 saat 17.00’ye kadar göndermeleri gerekmektedir.Akreditasyonu onaylanan medya mensuplarına bir onay epostası gönderilecektir. Eksik belgeli başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Akreditasyon kartları, 15 Ekim 2015 saat 09.00’dan itibaren Grand Tarabya Oteli’nde  (Haydar Aliyev Caddesi No:154 Tarabya, Sarıyer, İstanbul) kurulacak basın enformasyon masasından şahsen temin edilecektir. Not: 1-2 Ekim Enerji ve/veya 5-6 Ekim Ticaret Bakanları Toplantıları için akreditasyon yaptırmış olan medya mensupları bu Toplantılara ait kartları ile W20 Zirvesi’ni de takip edebilirler; yeniden başvurmalarına gerek yoktur. GEREKLİ BELGELER Ulusal Basın Mensupları için: Başvuru formu Fotoğraf BYEGM tarafından verilen basın kartının ön yüzü Not: BYEGM tarafından verilen basın kartı olmayan medya mensupları kurumlarından alacakları görevlendirme belgesi ve nüfus cüzdanlarının ön yüzü ile başvuru yapabilirler. Türkiye’de Yerleşik Uluslararası...

G20 Ticaret Bakanları Toplantısı Basın Bildirisi

Ülkemiz tarafından 1 Aralık 2014 tarihinde, bir yıllık süre ile devralınan G20 Dönem Başkanlığı kapsamında, 6 Ekim 2015 tarihinde G20 Ticaret Bakanları Toplantısı gerçekleştirilecektir. Ticaret, ekonomik büyüme ve sürdürülebilir kalkınmaya etkisi çerçevesinde, G20 Türkiye Dönem Başkanlığı’nın önemli odak konularından birisi olmuştur. Bu bağlamda, Türkiye, Meksika ve Avustralya’nın ardından G20 Ticaret Bakanları Toplantısı düzenleyen üçüncü ülke olmuştur. Toplantıya, G20 üye ülkeleri temsilcilerinin yanı sıra, ülkemiz Dönem Başkanlığı tarafından konuk olarak davet edilen Azerbaycan, İspanya, Singapur, Güneydoğu Aysa Ülkeleri Birliği (ASEAN) adına Malezya, Afrika’nın Kalkınması için Yeni Ortaklık (NEPAD) adına Senegal ve Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) 10. Bakanlar Konferansı’na ev sahipliği yapacak Kenya’dan ilgili Bakanlar ile Dünya Bankası, IMF, OECD ve DTÖ temsilcileri iştirak edecektir. Ekonomi Bakanı Sayın Nihat Zeybekci, G20 Ticaret Bakanları Toplantısı sonuçlarını, bir önceki Dönem Başkanı Avustralya’nın Ticaret ve Yatırım Bakanı Andrew Robb ve bir sonraki Dönem Başkanı Çin’in Ticaret Bakanı Gao Hucheng ile birlikte bir Medya Konferansı...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Ali Riza Alaboyun’un G20 Enerji Bakanları Basın Toplantısı

Değerli basın mensupları, G20’nin ilk Enerji Bakanları Toplantısını Türkiye Dönem Başkanlığı sırasında İstanbul’da gerçekleştirmiş olmaktan dolayı büyük bir memnuniyet duymaktayım. Toplantımızı az önce sonuçlandırdık. Gün boyu gayet verimli görüşmeler gerçekleştirdik ve çeşitli konularda somut sonuçlar elde ettiğimiz bir Bildirgeyi kabul ettik. Enerji, G20 önceliklerimiz arasında özel bir öneme sahiptir. Türkiye enerji talebi hızla artan ve bu çerçevede enerji güvenliğinin taşıdığı önemi yakından bilen bir ülke konumundadır. Enerji güvenliği başta olmak üzere enerjiyle ilgili konularda uluslararası işbirliğinin ve diyaloğun güçlendirilmesinin bir zaruret olduğunu düşünüyoruz. G20’nin enerji konusundaki rolünün artıyor olmasını da bu çerçevede son derece olumlu buluyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın toplantımızın açılışına gelerek bizlere ve özel sektörün kıymetli temsilcilerine hitap etmiş olması, ülke olarak bu konuya verdiğimiz önemin açık bir göstergesidir. Dönem Başkanlığını üstlendiğimiz 1 Aralık 2014 tarihinde önceliklerimizi üç başlık altında topladık: Uygulama, Yatırımlar ve Kapsayıcılık. Uygulama ile hedeflediğimiz küresel piyasalarda, bu arada elbette enerji piyasalarında güvenin tesis edilmesiydi. Biliyorsunuz...

İlk kez İstanbul’da toplanan G20 Enerji Bakanları Kapsayıcı Enerji İşbirliği üzerinde anlaştı.

İlk kez İstanbul’da toplanan G20 Enerji Bakanları Kapsayıcı Enerji İşbirliği üzerinde anlaştı.

Basın Açıklaması Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı G20 Enerji Bakanları Toplantısı Kapsayıcı Enerji İşbirliği: G20 Enerji Prensiplerinin Hayata Geçirilmesi ve Sahraaltı Afrika’da Enerji Erişimine Dair Yüksek Düzeyli Konferans 1-2 Ekim 2015 G20 tarihindeki ilk G20 Enerji Bakanları Toplantısı, 2 Ekim 2015 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, toplantının açılış oturumunda bir konuşma yapmıştır. Bu konuşmanın ardından, Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Ali Rıza Alaboyun selamlama konuşması gerçekleştirmiştir. Toplantıdan önce, G20 Enerji Bakanlarının ve İş 20 (B20) Enerji Diyalog Platformu’nun katılımıyla bir çalışma kahvaltısı düzenlenmiştir. Toplantı sırasında, G20 Enerji Bakanları, geçen yıl Brisbane’de mutabık kalınan G20 Enerji Prensipleri’ni temel alarak, kapsayıcı enerji işbirliği üzerine odaklanmışlardır. Tartışmalar, bugünün ve geleceğin enerji sınamalarına çözüm aranması üzerine odaklanmıştır. Türkiye’nin G20 Dönem Başkanlığının genel öncelikleri olan ‘Kapsayıcılık, Yatırım ve Uygulama’ doğrultusunda, G20 Enerji Bakanları Toplantısı’nda aşağıda kayıtlı önemli konular ele alınmıştır: Herkes İçin Enerjiye Erişim:...