TÜRKÇE

Başbakan Yardımcısı Babacan, G20 açılım gruplarının yöneticileriyle koordinasyon toplantısı gerçekleştirdi.

4 HAZİRAN 2015

BASIN AÇIKLAMASI

G20 Başkanlığımız çalışmaları çerçevesinde Başbakan Yardımcısı Sn. Ali Babacan, G20 Açılım Gruplarının yöneticilerinin katılımıyla bir koordinasyon toplantısı gerçekleştirmiştir.

Toplantıya Türkiye’nin G20 Şerpası Büyükelçi Ayşe Sinirlioğlu, İş-20 (B20) ve TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, Emek-20 (L20) ve TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, Düşünce-20 (T20) ve TEPAV Başkanı Güven Sak, Sivil Toplum-20 (C20) Yürütme Kurulu Başkanı Zeynep Bodur Okyay, Gençlik-20 (Y20) ve YCDC (Diplomasi ve İşbirliği Gençlik Komisyonu) Başkan Yardımcısı Serpil Meto ile Türkiye’nin girişimleriyle G20 ülkeleri tarafından bu sene oluşturulmasına karar verilen yeni açılım grubu Kadın-20’nin (W20) Başkanı ve KAGİDER (Türkiye Kadın Girişimciler Derneği) Onur Kurulu Üyesi Gülden Türktan iştirak etmiştir.

G20 Açılım Grupları, farklı alanlarda faaliyet gösteren hükümet dışı kuruluşların G20 çalışmalarına katkı sağlamaları ve G20 gündemindeki konulara ilişkin görüş ve önerilerini G20 ile kurumsal ve düzenli bir çerçevede paylaşmalarına imkan verilmesi amacıyla G20 ülkelerinin tümünden temsilcilerin katılımıyla teşkil edilmiş gruplardır.

G20 Başkanlığını 2015 yılı boyunca yürütecek olan Türkiye, Açılım Gruplarının gerek G20 ile gerekse kendi aralarındaki yakın koordinasyona ve ahenkli çalışmalarına büyük önem atfetmektedir.

Başkanlıkları kendi alanlarında önde gelen ulusal kurum ve kuruluş temsilcileri tarafından deruhte edilmekte olan G20 Açılım Grupları, Başkanlığımızın “Kapsayıcılık, Yatırım ve Uygulama” olarak özetlenen öncelikleri doğrultusunda yürütülen çalışmalara aktif katkı sağlamaktadır.

G20 Açılım Grupları, gerek ülkemizde gerçekleştirdikleri toplantı ve etkinliklerle, gerek yurtdışında yabancı muhataplarıyla işbirliği içinde gerçekleştirdikleri faaliyetleriyle Başkanlık önceliklerimizle uyumlu ve G20 çalışmalarını destekleyici çalışmalar yürütmektedir.

15-16 Kasım 2015 tarihlerinde gerçekleştirilecek Antalya Zirvesi’yle sonuçlanacak olan Başkanlığımız süresince G20 Açılım Gruplarıyla yakın işbirliği ve istişare içinde çalışmalarımız sürdürülecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

<
<