TÜRKÇE

G20 Finans Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Ankara’da toplanıyor

G20 Finans Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Ankara’da toplanıyor

T.C.
BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI
(Sn. Cevdet YILMAZ)

3 EYLÜL 2015

 BASIN AÇIKLAMASI

Ülkemiz 1 Aralık 2014 tarihinden itibaren bir yıl süreyle G20 Başkanlığını üstlenmiştir. 2014 yılı Aralık ayında Müsteşarlar ve Şerpalar düzeyinde İstanbul’da gerçekleştirilen ilk toplantılarda ülkemizin G20 Başkanlığı öncelikleri teknik düzeyde tartışılmış olup, söz konusu öncelikler 2015 yılı Şubat ayında yine İstanbul’da gerçekleştirilen G20 Hazine Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı’nda onaylanmıştır. Böylece, ülkemizin belirlemiş olduğu öncelikler ve çalışma programı G20 üyelerince benimsenerek yürürlüğe girmiştir.

G20 Hazine Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Nisan ayında Washington’da tekrar bir araya gelerek çalışma programı çerçevesinde kaydedilen ilerlemeyi ve Antalya Liderler Zirvesi’ne yönelik yol haritasını değerlendirmişlerdir. G20 Müsteşarları ve Şerpaları ise Haziran ayında Bodrum’da hedeflenen çıktılar doğrultusunda atılan adımları ele almış ve yılın geri kalan kısmına ilişkin teknik düzey yönlendirmeleri yapmışlardır.

Ülkemizin G20 Başkanlığı kapsamında G20 Hazine Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı’nın üçüncüsü, 4-5 Eylül 2015 tarihlerinde Ankara’da düzenlenecektir. Bu toplantıda, G20 finans hattında yürütülen çalışmalarda sağlanan ilerlemeye, 15-16 Kasım 2015 tarihlerinde gerçekleşecek Antalya Zirvesi’ne arz edilecek çıktılara ve Zirve’ye kadar atılması gereken adımlara odaklanılacaktır.

Başbakan Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz başkanlığında gerçekleşecek toplantıya, G20 üyesi ve davetli ülkelerin G20 Hazine Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları’nın yanı sıra ilgili uluslararası kuruluşların [Uluslararası Para Fonu  (IMF), Dünya Bankası (DB), İktisadi İşbirliği ve Gelişme Örgütü (OECD), Finansal İstikrar Kurulu (FSB), Birleşmiş Milletler (BM) ve Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS)] üst düzey temsilcileri katılım sağlayacaktır.

Toplantıda; küresel ekonomi, büyüme çerçevesi, uluslararası finansal mimari, yatırım-altyapı, finansal düzenlemeler ve vergi konuları ilgili çalışma oturumlarında tartışılacaktır. Küresel ekonomik görünüm, riskler ve uygulanan politikalar, kapsamlı büyüme stratejilerine yönelik uygulama planları, yatırım ve altyapı konusuna ilişkin çalışmalar ile yatırım stratejilerinde sağlanan ilerleme, finansal düzenleme reformlarının uygulanmasında sağlanan ilerlemeler, IMF 2010 Kota ve Yönetim Reformu’na ilişkin gelişmeler ve uluslararası vergi konuları toplantı gündeminin başlıca unsurlarını oluşturmaktadır.

Öte yandan, ülkemizin G20 Başkanlığı kapsamında istihdam-büyüme arasındaki ilişkinin güçlendirilmesi yönündeki öncelikleri çerçevesinde 4 Eylül 2015 tarihinde G20 Hazine ve Çalışma Bakanları bir ortak toplantı düzenleyecektir. Söz konusu toplantı, G20 Hazine Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı’nın hemen öncesinde gerçekleştirilecektir.

Bahse konu toplantıda, G20 bünyesinde yürütülen büyümeye ve istihdama yönelik müstakil çalışmaların uyumlaştırılması ve ilgili politikaların tutarlılığının sağlanması yönünde görüş alışverişinde bulunulacaktır.

Başbakan Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Ahmet Erdem’in müşterek başkanlığında gerçekleşecek toplantıya, G20 üyesi ve davetli ülkelerin G20 Hazine Bakanları ile Çalışma Bakanlarının yanı sıra ilgili uluslararası kuruluşların üst düzey temsilcileri katılacaktır.

Müşterek toplantının ardından Sayın Yılmaz ve Sayın Erdem tarafından ülkelerin üzerinde mutabık kaldığı konuları ve önümüzdeki dönemde atılacak adımları içeren ortak bir basın açıklaması kamuoyu ile paylaşılacaktır.

G20 Hazine Bakanları, Merkez Bankası Başkanları ve uluslararası kuruluş temsilcileri ayrıca, 4 Eylül 2015 Cuma günü akşamı B20 temsilcilerinin katılımıyla B20 2015 gündeminde sağlanan ilerleme ve taslak B20 tavsiyelerinin ele alınacağı bir çalışma yemeğine katılım sağlayacaklardır.

G20 Hazine Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı’nda ele alınacak hususlara yönelik teknik istişare ve hazırlıkları gerçekleştirmek üzere, G20 Müsteşarları ve Merkez Bankası Başkan Yardımcıları da 3-4 Eylül 2015 tarihlerinde kendi aralarında toplanacaklardır.

G20 Hazine Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı’nın ardından toplantıya ilişkin bir sonuç bildirgesi yayımlanacak olup, bildirge toplantının hemen akabinde kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Söz konusu toplantılar sırasında Başbakan Yardımcısı Sayın Yılmaz, muhataplarıyla birçok ikili görüşme gerçekleştirecektir.

G20 platformu ve söz konusu toplantı ile ilgili bilgilere G20’nin resmi internet sitesi (www.g20.org) aracılığıyla ulaşılabilecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.