TÜRKÇE

G20 Çalışma Bakanları Ankara’da Toplanıyor

G20 Çalışma Bakanları Ankara’da Toplanıyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Basın Duyurusu
2 Eylül 2015

G20 Çalışma ve İstihdam Bakanları Toplantısı

G20 Türkiye Dönem Başkanlığı kapsamındaki “G20 Çalışma ve İstihdam Bakanları Toplantısı” 3-4 Eylül 2015 tarihlerinde Ankara’da (JW Marriott Hotel Ankara) düzenlenecektir.

İlk defa ABD’nin ev sahipliğinde 2010 yılında Washington’da bir araya gelen G20 Çalışma ve İstihdam Bakanları, daha sonra 2011’de Fransa, 2012’de Meksika, 2013’te Rusya ve son olarak 2014’de Avustralya’da toplanmıştı.

G20 Çalışma ve İstihdam Bakanları Toplantısı’nın açılışı, 3 Eylül 2015 Perşembe günü saat 09:00’da yapılacak olup, toplantının bu bölümü basına açık olacaktır.

Açılış konuşmaları, G20 Dönem Başkanlığını temsilen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Ahmet ERDEM, G20 troykasını (geçmiş ve müteakip Dönem Başkanları) temsilen Avustralya İstihdam Bakan Yardımcısı Sayın Luke HARTSUYKER ve Çin Halk Cumhuriyeti İnsan Kaynakları ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Sayın Kong CHANGSHENG tarafından yapılacaktır.

Toplantıya, G20 üyesi ve davetli ülkelerden 15 Bakan, 4 Bakan Yardımcısı, uluslararası kuruluşların (ILO, OECD, Dünya Bankası ve IMF) tepe yöneticileri ve sosyal ortaklar (B20 ve L20)[1] ile G20 etkileşim gruplarının (C20, T20, W20 ve Y20)[2] temsilcileri katılım sağlayacaktır.

G20 Çalışma ve İstihdam Bakanları Toplantısı’nda, ülkemiz tarafından 2015 yılı için belirlenen ve İngilizce 3 “i” olarak formüle edilen “kapsayıcılık”, “yatırımlar” ve “uygulama” öncelikleri ile uyumlu olarak, çalışma hayatı ve işgücü piyasaları bakımından büyük önem taşıyan aşağıdaki konular ele alınacaktır:

  • Büyüme ve istihdam arasındaki karşılıklı ilişkinin güçlendirilmesi,
  • İşgücü gelirlerinin milli gelir içindeki payının artırılması ve eşitsizliklerin azaltılması,
  • İşgücü hareketliliğinin adil ve etkin yönetimi,
  • Becerilerin geliştirilmesi ve eğitim-istihdam bağlantısının güçlendirilmesi,
  • Gençlerin istihdamının desteklenmesi,
  • İstihdam hizmetlerinin iyileştirilmesi,
  • Gümüş ekonomi ve aktif yaşlanma,
  • Geçmişteki G20 taahhütlerinin izlenmesi ve uygulamaların iyileştirilmesi.

15-16 Kasım 2015 tarihlerinde Antalya’da düzenlenecek olan G20 Liderler Zirvesi bakımından da önemli yansımaları olması beklenen G20 Çalışma ve İstihdam Bakanları Toplantısı’nın sonunda, Bakanlar tarafından yukarıdaki konular çerçevesinde bir Bildirge’nin kabul edilmesi beklenmektedir.

Ayrıca, söz konusu toplantıyı takiben G20 Çalışma Bakanları, büyüme-istihdam bağlantısı ve eşitsizlikler gündemiyle, G20 Finans Bakanları ile bir araya geleceklerdir.

Basınımızın değerli mensuplarına saygıyla duyurulur.

[1] B20 (işverenler) ve L20 (çalışanlar)
[2] C20 (sivil toplum), T20 (düşünce kuruluşları), W20 (kadınlar) ve Y20 (gençler)

Related News