TÜRKÇE

Kapsayıcı Enerji İşbirliği: G20 Enerji Prensiplerinin İlerletilmesi

Kapsayıcı Enerji İşbirliği: G20 Enerji Prensiplerinin İlerletilmesi

Basın Açıklaması

Türkiye Cumhuriyeti
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

G20 Enerji Bakanları Toplantısı
“Kapsayıcı Enerji İşbirliği: G20 Enerji Prensiplerinin İlerletilmesi”

2 Ekim 2015

G20 Enerji Bakanları Toplantısı, G20 tarihinde ilk kez Türkiye’nin Dönem Başkanlığı sırasınd 2 Ekim 2015 tarihinde İstanbul’da düzenlenecektir.

Etkinlik, G20 Enerji Bakanları’nın ve B20 Enerji Diyalog Platformu’nun yapacağı toplantıyla başlayacaktır.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın saat 10.15’te toplantıda gerçekleştirilecek olan sözkonusu G20-B20 ortak oturumunda bir hitabı olacaktır. Sayın Cumhurbaşkanı’nın hitabını takiben, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Ali Rıza Alaboyun toplantının açılış konuşmasını gerçekleştirecektir.

Toplantılar süresince, G20 Enerji Bakanları geçtiğimiz yıl Brisbane’de kabul edilen G20 Enerji Prensipleri temelinde kapsayıcı bir enerji işbirliğinin yapılmasına odaklanarak, günümüz ve gelecekte karşılaşılabilecek enerji sınamalarını ele alacaktır.

Türkiye’nin G20 Dönem Başkanlığının genel öncelikleri olan “Kapsayıcılık, Yatırım ve Uygulama” başlıkları doğrultusunda, G20 Enerji Bakanları Toplantısı’nda izleyen maddelerde sunulan konular ele alınacaktır:

  • Herkes için Enerjiye Erişim: Sorunun en ağır yaşandığı Sahra-Altı Afrika’ya odaklanarak, dünya genelinde elektriğe erişimi olmayan 1.1 milyar insanın karşılaştığı sınamaların aşılmasına katkıda bulunulması ele alınacaktır. Bakanlar, “G20 Enerjiye Erişim Eylem Planı” başlıklı çalışma doğrultusunda olası G20 eylemlerini ve koordinasyon konularını tartışacaktır.
  • Mevcut Piyasa Koşulları Işığında Enerji Yatırımları: Bakanlar, küresel büyüme ve enerji güvenliğinin temini için enerji yatırımlarının nasıl arttırılacağı ve en iyi şekilde yönlendirileceği konularını değerlendirecektir.
  • Yenilenebilir Enerji: Bakanlar, yenilenebilir enerji kullanımının arttırılmasının yöntem ve araçları ile yenilenebilir enerjinin karşılaştığı sınamaları tartışacaktır.
  • Enerji Verimliliği: Enerji verimliliği, daha fazla ekonomik büyüme, enerji güvenliği ve olumlu çevresel etkilerin sağlanmasına katkı sağlamaktadır. Bakanlar, geçen yıl Brisbane Liderler Zirvesi’nde kabul edilen G20 Enerji Verimliliği Eylem Planı’nın uygulanması bağlamında katedilen yolu ele alacaktır.

Toplantının sonunda bir G20 Enerji Bakanları Bildirisi’nin Bakanlar tarafından kabul edilmesi öngörülmekte ve sözkonusu Bildiri’nin 15-16 Kasım 2015 tarihlerinde Antalya’da düzenlenecek olan G20 Liderler Zirvesine sunulması planlanmaktadır.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Ali Rıza Alaboyun, 2 Ekim 2015 tarihinde saat 19.20’de toplantıya ilişkin bir basın toplantısı gerçekleştirecektir.

Related News