TÜRKÇE

G20 Tarım Bakanları Gıda Kayıpları ve İsrafını ele almak üzere İstanbul’da toplanıyor.

G20 TARIM BAKANLARI TOPLANTISI BASIN BİLDİRİSİ

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Ülkemiz tarihinde tarım konusunda düzenlenen en geniş katılımlı ve en önemli uluslararası organizasyonlardan biri olan “G20 Tarım Bakanları Toplantısı” nı Bakanımız Sayın Mehmet Mehdi EKER’ in ev sahipliğinde, 06-08 Mayıs 2015 tarihlerinde İstanbul The Grand Tarabya Hotel’ de gerçekleştirecektir.

G20 Üyeleri (Türkiye, Arjantin, Avustralya, Brezilya, Kanada, Çin, Fransa, Almanya, Hindistan, Endonezya, İtalya, Japonya, Meksika, Rusya, Suudi Arabistan, Güney Afrika, Güney Kore, İngiltere, ABD ve AB), dünya ekonomisinin %85’ini, küresel tarımsal ekonominin %70’ini ve dünya nüfusunun üçte ikisini temsil etmektedir.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın girişimleri ile düzenlenecek olan bu Toplantı, G20 tarihinde ikinci kez gerçekleştirilecek olması nedeniyle de özel bir öneme sahiptir. Küresel ekonominin büyük bölümünü oluşturan G20 Üyelerinin yanı sıra davetli ülkelerin (Singapur, İsveç, Azerbaycan, Malezya, İspanya) Tarım Bakanları ile bu alanda faaliyet gösteren birçok uluslararası kuruluş (FAO, OECD, WTO, WB, IFPRI, WFP, IFAD, CIHEAM)* Başkanı ve üst düzey temsilcilerinin bir araya geleceği “G20 Tarım Bakanları Toplantısı” Ülkemizin ve Bakanlığımızın uluslararası alanda görünürlüğüne de önemli katkıda bulunacaktır.

Halen 805 milyon insanın açlık nedeni ile hayatta kalma mücadelesi verdiği 21. yüzyılda 600 milyon insan obezite problemi yaşamaktadır. Her yıl 1,3 milyar ton üretilmiş gıdanın israf ya da çeşitli sebeplerle kaybedildiği dünyamızda, alınacak tedbirlerle bu miktarın yarısının kazanılması durumunda bile açlık çeken bunca insanı beslemek mümkün olacaktır.

“Sürdürülebilir Gıda Sistemlerinin Tesisi Kapsamında Gıda İsrafı ve Kayıpları” konusu Bakanlığımız önderliğinde Toplantının ana teması olarak belirlenmiştir.  G20 Üyelerinin görüşleri alınarak, gıda israfı ve kayıpları konusunu ele alan ortak  “Bildiri”  Toplantı sonucunda kabul edilecektir.

Dünyanın en yüksek temsil gücüne sahip platformlarından biri olan G20’nin gündeminde, gıda israfı ve kayıpları konusunun Tarım Bakanları düzeyinde ilk defa ele alınacak olması, sadece üyeler açısından değil düşük gelirli gelişmekte olan ülkeler için de önemlidir. Ayrıca Toplantı, uzun vadede sağlanacak gıda tasarrufu ile doğal kaynakların korunması ve gelecek nesillere daha sürdürülebilir bir çevre bırakılması amaçlarına da hizmet edecektir.

Sayın Bakanımız Mehmet Mehdi EKER toplantı süresince ABD, Çin, İtalya, Japonya, Kanada Tarım Bakanları ve Avrupa Birliği Tarım ve Kırsal Kalkınma Komiseri ile ayrı ayrı ikili görüşmelerde bulunacak ve farklı konularda işbirliği anlaşmaları imzalanacaktır.

G20 çalışmaları, çok yıllık programlar şeklinde uygulanmaktadır. Ülkemizin dönem başkanlığı sırasında başlatılan çalışmalar, bizden sonraki dönem başkanlıkları tarafından tarım konusunda yapılacak çalışmalara ışık tutacak ve küresel düzeyde tarım sektörünün sorunlarının çözümüne katkıda bulunacaktır.

*FAO : Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü
OECD : İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı
WTO : Dünya Ticaret Örgütü
WB : Dünya Bankası
IFPRI : Uluslararası Gıda Politikaları Araştırma Enstitüsü
WFP : Dünya Gıda Programı
IFAD : Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu
CIHEAM : Milletlerarası Akdeniz Yüksek Zirai Etütler Merkezi