TÜRKÇE

G20 Ticaret Bakanları Toplantısı Basın Bildirisi

G20 Ticaret Bakanları Toplantısı Basın Bildirisi

Ülkemiz tarafından 1 Aralık 2014 tarihinde, bir yıllık süre ile devralınan G20 Dönem Başkanlığı kapsamında, 6 Ekim 2015 tarihinde G20 Ticaret Bakanları Toplantısı gerçekleştirilecektir.

Ticaret, ekonomik büyüme ve sürdürülebilir kalkınmaya etkisi çerçevesinde, G20 Türkiye Dönem Başkanlığı’nın önemli odak konularından birisi olmuştur. Bu bağlamda, Türkiye, Meksika ve Avustralya’nın ardından G20 Ticaret Bakanları Toplantısı düzenleyen üçüncü ülke olmuştur.

Toplantıya, G20 üye ülkeleri temsilcilerinin yanı sıra, ülkemiz Dönem Başkanlığı tarafından konuk olarak davet edilen Azerbaycan, İspanya, Singapur, Güneydoğu Aysa Ülkeleri Birliği (ASEAN) adına Malezya, Afrika’nın Kalkınması için Yeni Ortaklık (NEPAD) adına Senegal ve Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) 10. Bakanlar Konferansı’na ev sahipliği yapacak Kenya’dan ilgili Bakanlar ile Dünya Bankası, IMF, OECD ve DTÖ temsilcileri iştirak edecektir.

Ekonomi Bakanı Sayın Nihat Zeybekci, G20 Ticaret Bakanları Toplantısı sonuçlarını, bir önceki Dönem Başkanı Avustralya’nın Ticaret ve Yatırım Bakanı Andrew Robb ve bir sonraki Dönem Başkanı Çin’in Ticaret Bakanı Gao Hucheng ile birlikte bir Medya Konferansı ile duyuracaktır. Toplantı sonuçları ayrıca, 15-16 Kasım 2015 tarihlerinde Antalya’da düzenlenecek G20 Liderler Zirvesi’ne de sunulacaktır.

Ekonomi Bakanı Sayın Nihat Zeybekci’nin açılış konuşmasıyla başlayacak Toplantıda, B20 tarafından, iş dünyasının ticaret alanındaki görüşleri G20 Ticaret Bakanları’na sunulacak; devam eden oturumlarda ise küresel ticaretteki yavaşlamanın döngüsel ve yapısal nedenleri, KOBİ’lerin ve Düşük Gelirli Gelişme Yolundaki Ülkelerin Küresel Değer Zincirlerine entegrasyonunun teşviki ve çok taraflı ticaret sisteminin güçlendirilmesi konuları ele alınacaktır.

Ticaret gündemi kapsamında ele alınan konular, ülkemizin G20 Dönem Başkanlığı’nın genel öncelikleri olan “kapsayıcılık (inclusiveness), uygulama (implementation) ve yatırım (investment)” kavramları çerçevesinde belirlenmiştir. Bu çerçevede, geçtiğimiz sene G20 ülkelerinin Kapsamlı Büyüme Stratejilerinde ticaret alanında üstlendikleri ve bu sene yeniledikleri, korumacılıkla mücadelenin de aralarında yer aldığı, taahhütlerin uygulanması yoluyla küresel ticaretteki yavaşlamanın önüne geçilmesi için çalışılması hedeflenmektedir. KOBİ’lerin ve Düşük Gelirli Gelişme Yolundaki Ülkelerin Küresel Değer Zincirlerine entegrasyonunun teşviki için geliştirilecek politikalar ile büyüme anlayışının “kapsayıcı büyüme” olgusu üzerine inşa edilmesi planlanmaktadır. Bunu sağlayabilmek amacıyla da başta altyapı alanında olmak üzere yatırımların güçlendirilmesine odaklanılması öngörülmektedir.

Ayrıca, gerek uygulama, gerekse kapsayıcılık vurgusu altında ele alınacak bir diğer önemli gündem konusu da, Aralık 2015’te gerçekleştirilecek DTÖ Nairobi 10. Bakanlar Konferansı’ndan elde edilebilecek çıktıların tartışılması olacaktır. G20 Ticaret Bakanları Toplantısı, DTÖ 10. Bakanlar Konferansı öncesinde, Doha Kalkınma Gündemi müzakerelerinde elde edilebilecek ilerlemenin ele alınması ve konuya ilişkin G20 tarafından güçlü bir siyasi irade ortaya konulmasına imkan sunması açısından oldukça önemli bir platform sunmaktadır.

Toplantı vesilesiyle ayrıca, Ekonomi Bakanı Sayın Nihat Zeybekci’nin AB’nin Ticaretten Sorumlu Komiseri Cecilia Malmström, ABD Ticaret Temsilcisi Michael Froman, Çin Ticaret Bakanı Gao Hucheng, Rusya Federasyonu Ekonomik Kalkınma Bakanı Alexey Ulyukaev, İngiltere Ticaret ve Yatırımlardan Sorumlu Devlet Bakanı Lord Maude of Horsham, Avustralya Ticaret ve Yatırım Bakanı Andrew Robb ve Singapur Ticaret ve Sanayi Bakanı Lim Hng Kiang’ın da aralarında bulunduğu Bakanlarla ikili görüşmelerde bulunması öngörülmektedir. Söz konusu görüşmelerde G20 ve DTÖ konularının yanı sıra ikili ekonomik ve ticari ilişkiler de ele alınacaktır. Singapur ile gerçekleştirilecek ikili görüşmede ayrıca Türkiye-Singapur Serbest Ticaret Anlaşması’nın parafe edilmesi öngörülmektedir.

Bilindiği üzere G20, dünyanın önde gelen 20 ülkesi tarafından kurulmuş, dünya nüfusunun 2/3’sini temsil eden, dünya ticaretinin %80’ini kapsayan ve ekonomik yönetişimde etkin bir uluslararası forumdur. Daimi Sekretaryası bulunmayan G20, Dönem Başkanlığı her sene Gruba dâhil farklı bir bölgeden bir üye ülke tarafından üstlenilecek şekilde faaliyet göstermektedir.