TÜRKÇE

Y20 Zirvesi Hakkında Basın Açıklaması

Y-20 Zirvesi Sonuç Bildirisi G20 Liderlerini genç işsizliğinin
azaltılmasına yönelik somut bir hedef belirlemeye çağırdı

İstanbul- 19 Ağustos 2015. Gençlik-20 (Y20) Zirvesinin bugün yayınlanan Sonuç Bildirisinde G20 Liderleri genç işsizliğinin azaltılmasına yönelik “somut, ölçülebilir ve kolektif bir hedef” belirlemeye davet edildi.

16-19 Ağustos tarihleri arasında, Boğaziçi Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenen Y20 Zirvesi’nin açılışı Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, G20 Sherpası Büyükelçi Ayşe Sinirlioğlu, Y20 Türkiye Başkanı Dr. Emre Cenker ve Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gülay Barbarosoğlu’nn katılımıyla yapıldı. 24 ülkeden 94 gençlik temsilcisinin katıldığı üç gün süren Zirve’de THY Genel Müdürü Doç. Dr. Temel Kotil ve TİKA Başkanı Dr. Serdar Çam da katılımcılara hitaben birer konuşma yaptı. Zirve’ye ayrıca Düşük Gelirli Gelişmekte olan Ülkeleri (LIDC) temsilen Afganistan, Madagaskar, Moğolistan ve Vietnam’dan
da birer gençlik temsilcisi davet edildi.

İnternet üzerinden canlı yayınlanan panelde, Y20 delegeleri İş-20 (B20), Emek-20 (L20), Sivil Toplum20 (C20), Düşünce Kuruluşları-20 (T20) ve Kadın-20’den (W20) oluşan diğer G20 açılım gruplarının temsilcileriyle etkileşimde bulundu.

Y20 Başkanı Dr. Emre Cenker, kapanış konuşmasında “G20’ye üye olan ve olmayan ülkelerden gelen genç katılımcılar küresel önem taşıyan konulardaki görüşlerini ve taleplerini açık bir şekilde ifade etti. Şimdi sıra G20 Liderlerinin bu talepleri yerine getirmesinde,” dedi.

Zirve toplantılarında, Y20 delegeleri genç işsizliği, 21. yüzyılda eğitim ve gençliğin barışa katkısı olmak üzere küresel önem taşıyan üç konuyu ele aldı. Hararetli tartışmaların ardından delegeler 15-16 Kasım 2015 tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirilecek G20 Zirvesi’nde Liderlere iletilmek bir dizi tavsiye üzerinde anlaşmaya vararak Sonuç Bildirisinde bunlara yer verdi.

Y20’nin genç liderlerinin belirlediği diğer önerilerden bazıları ise genç ve yenilikçi girişimciler ile KOBİ’lerin desteklenmesi için uygun ekosistemlerin geliştirilmesi, başta dezavantajlı ve ötekileştirilmiş olanlar olmak üzere gençlerin işgücü piyasasına erişiminin kolaylaştırılması için dijital eşitsizliklerin giderilmesi, eğitim sistemiyle işgücü piyasasının gerektirdiği beceriler arasındaki farklılıkların azaltılması, nitelikli staj ve mesleki eğitim olanaklarının artırılması, öğrencilerin uluslararası dolaşımının önünün açılması ve mülteciler ile göçmenlerin haklarının ve ihtiyaçlarının tanınması oldu.

Y20, G20 ülkeleri tarafından hükümetlere G20 gündeminde yer alan konulara ilişkin olarak çeşitli paydaşlardan geribildirim sağlamak için G20 ülkeleri tarafından kurulmuş olan altı açılım grubundan biridir ve başkanlığını G20 Dönem Başkanlığını o yıl yürüten ülkeden bir gençlik kuruluşu üstlenmektedir. Y20’nin bu yılki Başkanı, faaliyetlerine 2012 yılında başlamış olan ve kar amacı gütmeyen Diplomasi ve İşbirliği Gençlik Komisyonu (YCDC) isimli kuruluştur.

Daha fazla bilgi için:
www.y20turkey.org