TÜRKÇE

İlk kez İstanbul’da toplanan G20 Enerji Bakanları Kapsayıcı Enerji İşbirliği üzerinde anlaştı.

Basın Açıklaması

Türkiye Cumhuriyeti
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

G20 Enerji Bakanları Toplantısı

Kapsayıcı Enerji İşbirliği: G20 Enerji Prensiplerinin Hayata Geçirilmesi ve Sahraaltı Afrika’da Enerji Erişimine Dair Yüksek Düzeyli Konferans

1-2 Ekim 2015

G20 tarihindeki ilk G20 Enerji Bakanları Toplantısı, 2 Ekim 2015 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, toplantının açılış oturumunda bir konuşma yapmıştır. Bu konuşmanın ardından, Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Ali Rıza Alaboyun selamlama konuşması gerçekleştirmiştir. Toplantıdan önce, G20 Enerji Bakanlarının ve İş 20 (B20) Enerji Diyalog Platformu’nun katılımıyla bir çalışma kahvaltısı düzenlenmiştir.

Toplantı sırasında, G20 Enerji Bakanları, geçen yıl Brisbane’de mutabık kalınan G20 Enerji Prensipleri’ni temel alarak, kapsayıcı enerji işbirliği üzerine odaklanmışlardır. Tartışmalar, bugünün ve geleceğin enerji sınamalarına çözüm aranması üzerine odaklanmıştır.

Türkiye’nin G20 Dönem Başkanlığının genel öncelikleri olan ‘Kapsayıcılık, Yatırım ve Uygulama’ doğrultusunda, G20 Enerji Bakanları Toplantısı’nda aşağıda kayıtlı önemli konular ele alınmıştır:

 • Herkes İçin Enerjiye Erişim:

  Birçoğu Sahraaltı Afrika Bölgesi’nde yaşayan 1.1 milyardan fazla insan elektriğe erişimi olmadan yaşamakta ve yaklaşık 2.9 milyar insanın yemek pişirmek için geleneksel biyoyakıt kullanmak zorunluluğunda olması sağlık ve çevre sorunlarına yol açmaktadır. Sürdürülebilir Kalkınma 2030 Gündeminde belirtildiği üzere enerjiye erişim, sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması için kritik önemdeki bir unsurdur. Bu yıl, G20’nin anılan gündeme katkılarının bir parçası olarak, yeni bir “G20 Enerji Erişimi Eylem Planı: Enerjiye Erişimde Gönüllü İşbirliği” G20 Enerji Bakanları tarafından kabul edilmiştir. Herkes İçin Sürdürülebilir Enerji Çalıştayı’nın (SE4All), Afrikalı paydaşların ve diğer uluslararası kuruluşların desteğiyle hazırlanan Eylem Planı, Sahraaltı Afrika’yı odağına koyarak, koordinasyonun, yatırımın ve kapasite inşasının geliştirilmesine yoğunlaşmaktadır.

  Sözkonusu çabaların desteklenmesi amacıyla, 1 Ekim’de Sahraaltı Afrika’da Enerjiye Erişim üzerine ayrı bir Yüksek Düzeyli Konferans düzenlenmiştir. Konferans, G20 Enerji Bakanlarını, Sahraaltı Afrika ülkelerinin Enerji Bakanlarını, uluslararası ve bölgesel enerji kuruluşlarının temsilcilerini, Sahraaltı Afrika’da faaliyet gösteren özel sektör temsilcilerini ve mali kuruluşları bir araya getirmiştir. Konferans kapsamında bir İş Forumu düzenlenmiş ve bölgedeki enerji yatırımlarının ve somut projelerin geliştirilmesine yönelik görüşmeler gerçekleştirilmiştir.

 • Mevcut Piyasa Koşullarında Enerji Yatırımları:

  “Yatırım”, hem küresel büyüme potansiyelinin arttırılması, hem de istihdam yaratılması için hayati önem taşıdığından, Türkiye Dönem Başkanlığı’nın en başta gelen önceliklerinden biri olarak tanımlanmıştır. Enerji yatırımları, ekonomilerimizdeki toplam yatırım ihtiyaçları içinde yüksek bir paya sahiptir. Uluslararası Enerji Ajansı’nın (IEA) “Dünya Enerji Görünümü 2014” konulu raporuna göre, dünyanın artmakta olan enerji ihtiyacının karşılanması için 2035 yılına kadar 48 trilyon Dolar’dan fazla yatırım yapılması gerekecektir. Günümüzün piyasa koşullarında alınan enerji yatırımı kararları, piyasa dengelerini ve çevresel sonuçları gelecekte de uzun süre etkileyecek tüketim ve yakıt kullanımı kalıpları içinde kaldıklarından, başlıca enerji üreticilerine ve tüketicilerinden oluşan G20’nin durumu yakından izlemesi ve değerlendirmesi hayati önem taşımaktadır. Enerji Bakanları, temiz enerji teknolojilerine yapılan enerji yatırımlarının desteklenmesinin önemini vurgulamışlardır.

 • Yenilenebilir Enerji

  2012 yılındaki toplam küresel nihai enerji tüketiminin %18.1’inden fazlası yenilenebilir enerjiyle karşılanmıştır. Bunun çoğunluğu G20 ülkeleri tarafından karşılanmakta olup, G20 ülkeleri dünyadaki mevcut yenilenebilir enerji kapasitesinin %80’ini üretmektedir. Yenilenebilir enerjinin dünya genelindeki yüksek gelişme potansiyelini göz önüne alan G20 Enerji Bakanları, yenilenebilir enerji arzının arttırılmasına yönelik yöntem ve araçlar ile bu alandaki sınamaları ele almışlardır. Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA) ve ilgili diğer uluslararası kuruluşların desteğiyle hazırlanan “Yenilenebilir Enerji Kullanımının Yaygınlaşmasına İlişkin Gönüllü Seçenekleri İçeren G20 Prensipleri Dizisi” kabul edilmiştir. Anılan Prensipler Dizisi, yenilenebilir enerji arzının arttırılmasına yönelik çalışmaların ilerletilmesi için seçenekler sunmaktadır. 

 • Enerji Verimliliği:

  Enerji verimliliğinin, konutlar ve işyerleri için daha düşük maliyetler, daha fazla ekonomik üretkenlik ve büyüme, güçlendirilmiş enerji güvenliği ve olumlu çevresel etkiler gibi birçok yararları bulunmaktadır. “G20 Enerji Verimliliği Eylem Planı: Enerji Verimliliğinde Gönüllü İşbirliği” 2014 yılında Brisbane Liderler Zirvesi’nde kabul edilmiştir. 2015 yılında, Uluslararası Enerji Verimliliği İşbirliği için Uluslararası Ortaklık (IPEEC) ve diğer uluslararası kuruluşların desteğiyle anılan Eylem Planı kapsamında önemli ilerleme sağlanmıştır. Bakanlar; ulaştırma, binalar, ürünler, finans, sanayi ve elektrik üretimi alanlarındaki çalışmalar kapsamındaki ilerlemeyi memnuniyetle karşılamışlar ve bu çalışmanın ileriye götürülmesinin önemini vurgulamışlardır.

Toplantı sonunda bir Bakanlar Bildirisi kabul edilmiştir. Bildiri, 15-16 Kasım 2015 tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirilecek olan G20 Liderler Zirvesi’nde sunulacaktır.

Related News