TÜRKÇE

SIKÇA SORULAN SORULAR

30 Temmuz 2015
G20 ANTALYA ZİRVESİ VE G20 DÖNEM BAŞKANLIĞIMIZ HAKKINDA
SIKÇA SORULAN SORULAR

1) G20 Kasım Zirvesi’nin önemine dair fikirlerinizi paylaşabilir misiniz? Bu Zirve Türkiye için ne anlama gelmektedir?

G20 Dönem Başkanlığımız ülkemizin kaydettiği siyasi ve iktisadi başarıların, küresel sistemde ulaştığı seviyenin bir yansımasını teşkil etmektedir. Bir yıl süre ile ülkemiz gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomileri bir platformda bir araya getiren bu oluşumun gündemini belirlemek üzere bu görevi üstlenmiş bulunmaktadır. G20 Dönem Başkanlığımız kapsamında 1 Aralık 2014 tarihinden Zirve’ye giden süreçte değişik düzeylerde yaklaşık 60 toplantı ülkemizin evsahipliğinde gerçekleştirilmiş, yaklaşık 60.000 misafir bu toplantılar kapsamında ülkemizde ağırlanmış olacaktır. G20 Liderler Zirvesi esasen bir yıl boyunca bahsekonu yaklaşık 60 toplantı ve yoğun çalışmalar neticesinde ulaşılan somut çıktıların liderler düzeyinde karara bağlanması açısından önem arzetmektedir. Ülkemizin 1 Aralık 2014 tarihinde açıkladığı Dönem Başkanlığı öncelikleri, Antalya Zirvesi ile Liderler düzeyinde kabul edilerek hayata geçirilmiş olacaktır. Bu çerçevede, Antalya’da düzenlenecek G20 Liderler Zirvesi esasen Zirve tarihlerinde ülkemizi küresel gündemin zirvesine taşıyacak, ülkemizin her alanda yükselen profilinin uluslararası toplum tarafından bir kez daha müşahade edilmesine önemli bir fırsat teşkil edecektir.

2) Türkiye, Zirvede hangi düzeyde temsil edilecektir?

Ülkemiz Zirve’de Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından temsil edilecektir.

3) Her yıl ev sahibi ülke; özel olarak üye olmayan ülkeleri davet etmektedir. Bu çerçevede Türkiye hangi ülkeleri Zirveye davet etmiştir?

G20 Dönem Başkanı ülkenin Zirve’ye kendi belirleyeceği bir ülkeyi davet etme hakkı bulunmaktadır. Ülkemiz tarafından bu yıl Azerbaycan, G20 Dönem Başkanı ülkenin davetlisi olarak Zirve’ye ve diğer G20 faaliyetlerine davet edilmiştir. Öte yandan geçtiğimiz yıllardaki uygulamalara paralel olarak davet edilen diğer ülkeler aşağıda yer almaktadır:

– İspanya (Daimi davetli)

– Singapur (Küresel finans merkezlerinden biri olması nedeniyle)

– Malezya (ASEAN Dönem Başkanı sıfatıyla)

– Zimbabwe (Afrika Birliği Dönem Başkanı sıfatıyla)

– Senegal (NEPAD Dönem Başkanı sıfatıyla)

4) G20 Kasım Zirvesi’ne kadarki sürecin nasıl geçtiğine ve ilerlediğine dair bir değerlendirme yapabilir misiniz?

G20 ülkelerinin 2008 yılından itibaren her yıl liderler düzeyindeki Zirvelerle bir araya gelmeye başlaması ile G20 gündemi hızla kurumsallaşmış, Dönem Başkanlıkları sırasında gerçekleştirilen toplantıların sayısı her yıl artış göstermiştir.

G20 Dönem Başkanlığı önceliklerimizin oluşturulması aşamasında, ülkemizin küresel camiada her zaman savunageldiği hususlar G20 gündemine uyarlanmış, gerçekçi ve küresel çapta ulaşılabilir çıktılar muhataplarımızın dikkatine sunulmuştur. Önceliklerimizin küresel düzeyde geniş tabanda destek bulabilmesini teminen, önceliklerin belirlenme aşamasında  çıktılardan doğrudan veya dolaylı yararlanacak tüm paydaşların görüşleri dikkate alınmıştır. Bu yaklaşım, Dönem Başkanlığı önceliklerimizin tüm muhataplarımız tarafından geniş bir biçimde benimsenmesine ve G20 içerisinde tüm taraflarca somut çıktılara ulaşmaya yönelik olarak gayretli bir tutum benimsenmesinde kilit rol oynamıştır.

5) G20 Kasım Zirvesi için hangi Bakanlık ve Kurumlar ortak çalışmaktadır?

G20 Dönem Başkanlığımız faaliyetleri Başbakan Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz’ın koordinatörlüğünde, Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı, Dışişleri, Ekonomi, Maliye, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Gıda, Tarım ve Hayvancılık, Kültür ve Turizm Bakanlıklarıyla, Hazine Müsteşarlığı ve Merkez Bankası Başkanlığı tarafından yürütülmektedir.

6) G20 Zirvesi çerçevesinde Dışişleri Bakanlığı bünyesinde kurulan ‘görev gücü’ kaç kişiden oluşmaktadır?

G20 Dönem Başkanlığına yönelik hazırlıklarımız ilgili kurumlarımızın katılımıyla sürdürülmektedir. Başbakan Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz’ın başkanlığında bir Yönlendirme Komitesi kurulmuş, bahsi geçen Komite’ye bağlı olarak Hazine Müsteşarı’nın başkanlığında İçerik Alt Komitesi ile G20 Sherpalığını yürüten Dışişleri Bakanlığı Ekonomik İşlerden Sorumlu Müsteşar Yardımcısının başkanlığında Lojistik/Organizasyon Alt Komitesi (G20 Lojistik Görev Gücü) tesis edilmiştir.

G20 Lojistik Görev Gücü Merkezi Dışişleri Bakanlığı binasında bir Büyükelçi başkanlığında Başbakanlık, Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, Hazine Müsteşarlığı, Çalışma Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Merkez Bankası Başkanlığı ve özel firma temsilcilerinin katılımı ile yaklaşık 25 kişilik kadroyla tam zamanlı mesai yapmaktadır.

7) Kaç gazeteci akredite oldu (olması beklenmektedir)?

G20 Zirvesi’ne basın akreditasyonun başlatılmasına yönelik hazırlıklar sürmektedir. Basın akreditasyon sisteminin Eylül ayında açılması öngörülmektedir. Geçmiş G20 Zirveleriyle kıyaslandığında, yaklaşık olarak 3.000 yerli ve yabancı medya mensubunun Zirve’yi izlemesi beklenmektedir.

8) Zirveye katılacak ülke liderlerine özel geziler düzenlenecek mi?

Çok taraflı toplantı ve Zirvelerin yapıldığı etkinliklerde tabiatıyla sosyal programlar düzenlenmektedir. G20 Antalya Zirvesi için de resmi konuklarımız için  sosyal program düzenleme çalışmaları sürmektedir.

9) Zirveye bütün liderlerin katılması kesinleşti mi? Tümü Devlet Başkanı veya Cumhurbaşkanı düzeyinde mi katılmaktadır?

G20 Zirvelerine geleneksel olarak tüm üye ülkelerin Devlet veya Hükümet Başkanları katılmaktadır. Antalya Zirvesi’nde de bu geleneğin bozulmayacağı değerlendirilmektedir.

10) Zirve için neden Antalya seçilmiştir?

Antalya konaklama, ulaştırma ve diğer lojistik altyapı bağlamında sunduğu imkanlar nedeniyle Zirve toplantılarının yapılacağı yer olarak tercih edilmiştir.

Antalya’nın Akdeniz kıyısında uzanan kültürel, tarihi ve doğal güzelliklere sahip bir liman ve ticaret kenti olması ve ülkemizin tanıtımına katkı sağlayacak unsurları barındırması bu tercihte etkili olan diğer bir etkendir.

11) Zirve için kaç otel organize edilmiştir?

G20 Antalya Zirvesi için Belek bölgesindeki otellerin tamamı kullanılacaktır.